Mimořádné opatření od 18.9. 2020

Rozhodnutí ředitelky školy č. 17/2019-2020 ze dne 26. 8. 2020

dodatek č. 3 ze dne 17. 9. 2020

 

 

Mimořádné opatření

 

V souladu s nařízením MZd ČR ze dne 17. 9. 2020, se zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách školy.

 

Nařízení se vztahuje i na osoby v kabinetech a kancelářích a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance, pokud není zajištěn odstup všech osob minimálně 2 metry.

 

Ředitelka školy doporučuje nošení roušek i ubytovaným žákyním na Domově mládeže Třebízského 22, ve společných prostorách, v místech, kde dochází ke shlukování ubytovaných žákyň a nelze zajistit minimálně dvoumetrový odstup.

 

V odborném výcviku, ve školních provozovnách, ve kterých žáci poskytují kadeřnické a kosmetické služby a přicházejí tak do bezprostředního kontaktu se zákazníky, bude z preventivných důvodů přicházejícím zákazníkům měřena teplota bezdotykovým teploměrem, vždy však se souhlasem zákazníka.

 

 

Tento dodatek č. 3 s platností od 17. 9. 2020, nabývá účinnosti dne 18. 9. 2020.

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Jarmila Benýšková v.r.

                                                                                                          ředitelka školy