Mimořádné opatření - Školní provozovny kadeřnických a kosmetických služeb

Rozhodnutí ředitelky školy č. 17/2019-2020 ze dne 26. 8. 2020

dodatek č. 4 ze dne 21. 9. 2020

 

 

Mimořádné opatření

Školní provozovny kadeřnických a kosmetických služeb

 

Na základě mimořádného opatření MZd ČR je ve školních provozovnách měřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem všem osobám (žákům, učitelkám odborného výcviku i přicházejícím zákazníkům). V případě, že osoba má tělesnou teplotu 37°C a vyšší, je jí zamezen přístup do provozovny.

 

V provozovně jsou zákazníkům k dispozici dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou.

V čekárnách provozoven je regulován počet čekajících zákazníků tak, aby mohl být dodržen požadovaný odstup.

Na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky a jednorázové ručníky.

Osoby poskytující službu před začátkem a po ukončení poskytování služby používají dezinfekci rukou, v případě, že používají rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikují ruce.

Po poskytnutí služby každému zákazníkovi se provádí povrchová dezinfekce, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek.

Podlaha provozovny je dezinfikována alespoň jednou denně.

 

V provozovnách manikúry, pedikúry, kosmetických služeb jsou s výjimkou masáží používány pří výkonu  práce jednorázové rukavice.

Před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka.

 

Žáci a učitelky odborného výcviku od 1. 9. 2020 používají ochranu dýchacích cest (roušku), k dispozici mají i ochranný štít.

 

 

Tento dodatek č. 4 s platností od 19. 9. 2020, nabývá účinnosti dne 21. 9. 2020.

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

                                                                                                          ředitelka školy