Mimořádné opatření – distanční vzdělávání žáků školy - dodatek č. 1

V Českých Budějovicích dne 1. 11. 2020

 

dodatek č. 1 – prodloužení termínu

 

Mimořádné opatření – distanční vzdělávání žáků školy

V souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 30. října 2020 je zákaz osobní přítomnosti žáků školy prodloužen od 2. listopadu do 20. listopadu 2020.

Ostatní text bez dalších změn.

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

ředitelka školy