Mimořádné opatření ředitelky školy č. 7/2020-21 ze dne 28. 12. 2020

Distanční vzdělávání žáků školy

V souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 je na všech pracovištích střední školy od 4. do 10. ledna 2021, zakázána osobní přítomnost žáků – žáci školy se vzdělávají v teoretickém i praktickém vyučování distančním způsobem.

(Dle §184a školského zákona je distanční vzdělávání pro žáky školy povinné.)

 

Žákům jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

 

Jednotná komunikační platforma pro žáky školy: systém Bakaláři, MS Office 365.

Pedagogové školy (učitelé a učitelé odborného výcviku) při komunikaci se žáky využívají všechny formy distančního vzdělávání.

 

Individuální podpora pro žáky (on-line podpora/chat) je zajišťována:

Ing. Nouzou: nouza.webnode.cz

Bc. Jirovským: jirovsky.webnode.cz

 

Teoretické i praktické vyučování žáků probíhá podle stanoveného rozvrhu.

Odborná praxe žáků je zrušena. 

Domov mládeže na adrese Třebízského 22, České Budějovice je uzavřen.

Z důvodu rekonstrukce školní kuchyně je provoz školní jídelny přerušen do odvolání.

 

Povinnosti zaměstnanců školy

  • nosit roušku/respirátor po celou dobu pobytu ve škole

Podmínky vstupu třetích osob do prostor školy

  • pouze po dohodě se sekretariátem školy
  • vždy s rouškou a jen v nezbytně nutných případech
  • kontakt s osobami v prostorách školy je omezen

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

ředitelka školy