Komisionální zkoušky žáků končících ročníků za první pololetí školního roku 2020/2021

Rozhodnutí ředitelky školy č. 8/2020-2021 ze dne 9. 2. 2021

 

Komisionální zkoušky žáků končících ročníků za první pololetí školního roku 2020/2021

 

V souladu s Opatřením obecné povahy čj.: MSMT-3267/2021-1 a MSMT-3258/2021-1, na základě doporučení MŠMT, má žák, který v prvním pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, možnost vykonat komisionální opravnou nebo náhradní zkoušku tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021.

Pokud žák do 24. února 2021 předloží písemnou žádost (formulář ke stažení na www.sso.cz/žáci a rodiče/tiskopisy ke stažení), vykonání této zkoušky umožní ředitelka školy  

 

do 31. března 2021 (v případě žáků maturitních ročníků)

  • termín konání komisionální zkoušky bude stanoven v období od 8. 3. do 24. 3. 2021,

 

do 31. května 2021 (v případě žáků učebních oborů)

  •  termín konání komisionální zkoušky bude stanoven v období od 3. 5. do 14. 5. 2021.

 

Konkrétní termín a čas konání zkoušky bude sdělen každému žákovi nejpozději do pěti kalendářních dní od posledního dne stanoveného pro předložení žádosti.

 

Pokud žák opravnou nebo náhradní komisionální zkoušku úspěšně vykoná – prospěl za první pololetí a může konat maturitní nebo závěrečnou zkoušku v řádném termínu.

 

 

 

 

Mgr. Jarmila Benýšková

ředitelka školy