Úprava nabídky povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve všech oborech vzdělání

Rozhodnutí ředitelky školy č. 3/2020-2021 ze dne 18. 9. 2020 -

- dodatek č. 1 ze dne 11. 2. 2021

platný pro jarní a podzimní zkušební období 2021

 

V souladu s Opatřením obecné povahy čj.: MSMT-3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021  upravuje ředitelka školy nabídku povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve všech oborech vzdělání.

 

Původní znění

Povinné zkoušky:                     

  1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
  2. Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška (v případě, že ve společné části maturitní zkoušky žák nezvolil matematiku)

Nové znění

Povinné zkoušky:                     

  1. Český jazyk a literatura - ústní zkouška
  2. Cizí jazyk – ústní zkouška (v případě, že ve společné části maturitní zkoušky žák nezvolil matematiku)

 

Způsob konání ostatních povinných a nepovinných zkoušek zůstává beze změny.

 

Tato úprava platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky maturitní zkoušky.

 

 

V Českých Budějovicích dne 11. 2. 2021

 

                                                                                              Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

                                                                                                          ředitelka školy