Termíny profilové části maturitních zkoušek - jarní zkušební období 2021

TERMÍNY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK  

JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2021

 
 

V souladu s § 2 odst. 7 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění a v souladu s Opatřením obecné povahy ze dne 15. března 2021 čj. MSMT-3267/2021-3, stanovuje ředitelka školy tyto termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části.  

 

Třída

Obor vzdělání

Praktická zkouška

Obhajoba maturitní práce

Ústní zkoušky

 

 

4CRA

65-42-M/02

Cestovní ruch

 

1. 6. 2021

2. 6. - 3. 6. 2021

 

 

4CRB

65-42-M/02

Cestovní ruch

 

4. 6. a 7. 6. 2021

8. 6. - 11. 6. 2021

 

 

4FT

28-44-M/01

Aplikovaná chemie

10. 5. - 14. 5. 2021

 

1. 6. - 4. 6. a

7. 6.  2021

 

 

4OPČ

63-41-M/01

Ekonomika      a podnikání

10. 5. 2021

 

11. 6.  a

14. 6. – 16. 6. 2021

 

 

4O

66-41-L/01

Obchodník

12. 5. - 14. 5. 2021

 

8. 6. - 10. 6. 2021

 

 

4F

34-56-L/01

Fotograf

12. 5. - 14. 5. 2021

 

14. 6. – 16. 6. 2021

 

 

KOS4

69-41-L/01

Kosmetické služby

13. 5. - 14. 5. 2021

 

18. 6. a

21. 6. – 22. 6. 2021

 

 

2NP

64-41-L/51

Podnikání

11. 5. 2021

 

17. 6. - 18. 6. a

21. 6. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 19. 3. 2021

   

 

 

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

 

 
         

          ředitelka školy