Změny v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022, informace pro uchazeče

1. Termíny konání školní přijímací zkoušky

 

5. květen 2021 (místo původního termínu 14. 4. 2021)

6. květen 2021 (místo původního termínu 15. 4. 2021)

 

Náhradní termíny školní přijímací zkoušky

2. červen 2021

3. červen 2021

 

Termíny konání školní přijímací zkoušky budou uvedeny v pozvánce k přijímací zkoušce, kterou uchazeči obdrží nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky.

2. Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení ve všech oborech středního vzdělání

 

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn nejdříve 19. května 2021, v případě náhradního termínu nejdříve 14. června 2021.

 

Termín platí také pro všechny 3leté obory vzdělání, ve kterých se přijímací zkoušky nekonají.

 

Mění se původně stanovený termín zveřejnění výsledků (28. dubna 2021) u oboru vzdělání 66-41-L/01 Obchodník, u kterého byla školní přijímací zkouška zrušena z důvodu nižšího počtu přijatých přihlášek než je předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

 

 

V Českých Budějovicích dne 15. 3. 2021                            

 

 

                                                                                              Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.
 ředitelka školy

 

(Změny jsou provedené v souladu s Opatřením obecné povahy č. j. MSMT-4337/2021-6 ze dne 15. března 2021.)