Způsob a termíny konání závěrečné zkoušky

Rozhodnutí ředitelky školy č. 9/2020-2021 ze dne 12. 3. 2021

 

V souladu s platnou legislativou a Opatřením obecné povahy ze dne 29. ledna 2021 č.j. MSMT-3258/2021-1 a dodatkem č.j. MSMT-3258/2021-2 ze dne 15. února 2021 stanovuje ředitelka školy způsob a termíny konání závěrečné zkoušky pro jednotlivé obory vzdělání.
 

Ve školním roce 2020/2021 se závěrečná zkouška ve všech oborech vzdělání, ve kterých dosahují žáci středního vzdělání s výučním listem, skládá z praktické zkoušky z odborného výcviku  a písemné zkoušky.  Ústní zkouška se nekoná.
 

Maximální možná délka trvání písemné zkoušky je prodloužena o 30 minut, tzn., že bude  trvat nejdéle 270 minut (4,5 hodiny). Prodloužení se týká všech žáků, kteří budou konat písemnou zkoušku v řádném, opravném nebo náhradním termínu do konce roku 2021.
 

Pokud žák úspěšně ukončil první pololetí školního roku 2020/2021, bude konat ve stanovených termínech jednotlivé zkoušky závěrečné zkoušky v tomto pořadí:

  • písemná zkouška
    termín konání: 1. červen 2021

 

  • praktická zkouška z odborného výcviku konaná na školních nebo smluvních pracovištích (dle jednotlivých oborů vzdělání)
    termín konání: od 23. června do 8. července 2021 (dle harmonogramu)

                                                                                              Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

                                                                                                   ředitelka školy

Příloha:

Termíny závěrečných zkoušek 2020/2021 – červen 2021