Změna kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Dodatek č. 1 ze dne 5. 3. 2021

Změna kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

 

V souladu s Opatřením obecné povahy č.j. MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. ledna 2021 využívá Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, zastoupená ředitelkou školy, možnost do 8. března 2021 zrušit konání školní přijímací zkoušky v případě, že počet přijatých přihlášek bude nižší než předpokládaný počet přijatých uchazečů do konkrétního oboru vzdělání a formy vzdělávání. nebo je tomuto počtu roven.

 

V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 se týká toto rozhodnutí oboru vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 66-41-L/01 Obchodník.

 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů:               30

Skutečný počet přijatých přihlášek:                        25

 

Kritéria:

  1. prospěch ze základní školy za dvě poslední klasifikační období (pololetní vysvědčení z předposledního a  posledního ročníku) nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia celkový maximální počet 30 bodů.

 

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

 

Průměrný prospěch za pololetí

Počet bodů

1,00 - 1,06

15

 

2,01 -2,13

7

1,07 - 1,20

14

 

2,14 - 2,26

6

1,21 - 1,33

13

 

2,27 - 2,40

5

1,34 - 1,46

12

 

2,41 - 2,53

4

1,47 - 1,60

11

 

2,54 - 2,66

3

1,61 - 1,73

10

 

2,67 - 2,80

2

1,74 - 1,86

9

 

2,81 - 2,93

1

1,87 - 2,00

8

 

2,94 a více

0

 

V Českých Budějovicích dne 5. 3. 2021

 

 

                                                                                              Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

                                                                                                          ředitelka školy