Úprava nabídky povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky

 

 

Rozhodnutí ředitelky školy č. 10/2020-2021 ze dne 19. 3. 2021

(plně nahrazuje a ruší rozhodnutí ředitelky školy č. 3/2020-2021 ze dne 18. 9. 2020

 včetně dodatku č. 1 ze dne 11. 2. 2021)

 

V souladu s platnou legislativou, na základě Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3267/2021-3 ze dne 15. března 2021, určila ředitelka školy tuto nabídku povinných/dobrovolných*), povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021:

 

 

Obor vzdělání:                        63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Obchodně     

                                                   podnikatelská činnost) -  denní a dálková forma

 

Povinné/dobrovolné ústní zkoušky*):

 1. Český jazyk a literatura - ústní zkouška (Školní seznam literárních děl)
 2. Cizí jazyk (v případě, že ve společné části maturitní zkoušky žák nezvolil matematiku) - ANJ/NEJ

Povinné zkoušky:                    

 1. Ekonomika  - ústní zkouška
 2. Účetnictví – ústní zkouška
 3. Praktická zkouška z odborných předmětů (ekonomika, účetnictví, obchodní provoz, písemná komunikace, fiktivní firma, informační a komunikační technologie) – písemná zkouška

Nepovinné ústní zkoušky:

 1. Obchodní provoz       
 2. Zbožíznalství

 

Obor vzdělání:                         65-42-M/02 Cestovní ruch

 

Dobrovolné ústní zkoušky*):

 1. Český jazyk a literatura - ústní zkouška (Školní seznam literárních děl)
 2. Cizí jazyk (v případě, že ve společné části maturitní zkoušky žák nezvolil matematiku) - ANJ/NEJ

Povinné/dobrovolné ústní zkoušky*):

 1. Dějiny kultury – ústní zkouška
 2. Služby cestovního ruchu – ústní zkouška
 3. Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí (Kritéria,Témata, Norma pro zpracování)

Nepovinné ústní zkoušky:

 1. Zeměpis cestovního ruchu (zahrnuje předměty zeměpis cestovního ruchu a seminář k zeměpisu cestovního ruchu)
 2. Ekonomika
 3. Účetnictví

 

 

Obor vzdělání:                         28-44-M/01 Aplikovaná chemie

                                                 (ŠVP Farmaceutická technologie)

Povinné/dobrovolné ústní zkoušky*):

 1. Český jazyk a literatura - ústní zkouška (Školní seznam literárních děl)
 2. Cizí jazyk (v případě, že ve společné části maturitní zkoušky žák nezvolil matematiku) - ANJ/NEJ

Povinné zkoušky:                           

 1. Chemie – ústní zkouška
 2. Farmaceutická a chemická technologie –ústní zkouška
 3. Analýza léčiv – praktická zkouška

Nepovinné ústní zkoušky:

 1. Biologie
 2. Matematika

 

Obor vzdělání:                         66-41-L/01 Obchodník

 

Povinné/dobrovolné ústní zkoušky*):

 1. Český jazyk a literatura - ústní zkouška (Školní seznam literárních děl)
 2. Cizí jazyk (v případě, že ve společné části maturitní zkoušky žák nezvolil matematiku) - ANJ/NEJ

Povinné zkoušky:

 1. Ekonomika –ústní zkouška
 2. Účetnictví – ústní zkouška
 3. Praktická zkouška z odborných předmětů (ekonomika, účetnictví, obchodní provoz, zbožíznalství, písemná komunikace, fiktivní firma, informační a komunikační technologie a odborný výcvik)

Nepovinné ústní zkoušky:

 1.  Obchodní provoz
 2.  Zbožíznalství
 3.   Management a marketing
  nebo
  Management a cestovní ruch
  nebo
  Management a logistika 

 

        

Obor vzdělání:                         69-41-L/01 Kosmetické služby (ŠVP Kosmetička)

 

Povinné/dobrovolné ústní zkoušky*):

 1. Český jazyk a literatura - ústní zkouška (Školní seznam literárních děl)
 2. Cizí jazyk (v případě, že ve společné části maturitní zkoušky žák nezvolil matematiku) - ANJ/NEJ

Povinné zkoušky:

 1. Kosmetika – ústní zkouška
 2. Zdravověda – ústní zkouška
 3. Odborný výcvik – praktická zkouška

Nepovinné ústní zkoušky:

 1. Chemie
 2. Druhý cizí jazyk - ANJ/NEJ

 

 

Obor vzdělání:                         35-56-L/01 Fotograf

 

Povinné/dobrovolné ústní zkoušky*):

 1. Český jazyk a literatura - ústní zkouška (Školní seznam literárních děl)
 2. Cizí jazyk (v případě, že ve společné části maturitní zkoušky žák nezvolil matematiku) - ANJ/NEJ

Povinné zkoušky:

 1. Fotografie – ústní zkouška
 2. Optika a přístroje – ústní zkouška
 3. Odborný výcvik – praktická zkouška 

Nepovinné ústní zkoušky:              

 1. Ekonomika
 2. Matematika

 

Obor vzdělání:                         64-41-L/51 Podnikání – denní a dálková forma

 

Povinné/dobrovolné ústní zkoušky*):

 1. Český jazyk a literatura - ústní zkouška (Školní seznam literárních děl)
 2. Cizí jazyk (v případě, že ve společné části maturitní zkoušky žák nezvolil matematiku) - ANJ/NEJ

Povinné zkoušky:

 1. Ekonomika podniku –ústní zkouška
 2. Právo –ústní zkouška
 3. Písemná práce z účetnictví – praktická zkouška

Nepovinné ústní zkoušky:

 1. Informační a komunikační technologie
 2. Marketing a management

 

*) Pokud se žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku, rozhodne vykonat  dobrovolně ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkoušku z cizího jazyka, případně obě zkoušky, neúspěšný výsledek u zkoušky nebude na vysvědčení uveden - žák nebude z příslušného předmětu hodnocen. Totéž platí, pokud se žák zkoušky nezúčastní (ať již omluven nebo neomluven).

 

                                                          

V Českých Budějovicích dne 19. 3. 2021

 

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

ředitelka školy