Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky konané v roce 2021.

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY