Uzavření Domova mládeže na adrese Třebízského 22

Rozhodnutí ředitelky školy č. 11/2020-2021 ze dne 29. 4. 2021

 

 

Uzavření Domova mládeže na adrese Třebízského 22

 

S ohledem na nepříznivou epidemickou situaci v souvislosti s nemocí COVID-19 na Domově mládeže na adrese Třebízského 22, je s účinností od 30. 4. 2021 do 11. 5. 2021 domov mládeže zcela uzavřen.

 

Ubytované žákyně a zákonní zástupci/rodiče byli informováni o povinnostech, které vyplývají z kontaktu s pozitivně testovanou osobou na domově mládeže v době od 25. 4. do 27. 4. 2021:

  • opuštění ubytovacího zařízení na základě pokynů vychovatele, po informování zákonného zástupce/rodiče,
  • neprodlené informování ošetřujícího/praktického lékaře v místě svého bydliště, který provede administrativní úkony k vyšetření PCR testu,
  • dodržování povinné izolace po dobu 14 dní  tj. do 11. 5. 2021,
  • respektování dalších pokynů (KHS, ošetřující lékař).

 

V případě pozitivního PCR testu okamžitě informuje zletilá žákyně/zákonný zástupce nezletilé žákyně školu.

 

Pro žákyně, které byly přítomny na domově mládeže v době od 28. 4. 2021 do 29. 4. 2021 (nebyly v kontaktu s pozitivně testovanou osobou) výše uvedené povinnosti neplatí. 

 

Domov mládeže je uzavřen také pro žákyně, které měly absolvovat odborný výcvik, práce v laboratořích nebo skupinové dobrovolné konzultace v teoretickém vyučování v týdnu od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021.

 

Absence ve vyučování je z uvedeného důvodu  do 11. 5. 2021 omluvena.

Od 12. 5. 2021 bude provoz domova mládeže plně obnoven.

 

Zaměstnanci školy, kteří byli v kontaktu s pozitivně testovanou osobou, jsou povinni informovat svého ošetřujícího lékaře.

 

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

                                                                                                    ředitelka školy