Změna četnosti testování žáků a zaměstnanců školy s účinností od 3. 5. 2021

Mimořádné opatření ředitelky školy č. 9/2020-21 ze dne 21. 4. 2021

dodatek č. 1 ze dne 30. 4. 2021

 

 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a zaměstnanců škol - změna četnosti testování žáků a zaměstnanců školy s účinností od 3. 5. 2021

 

Frekvence samovyšetření prostřednictvím preventivního antigenního testu, který mu škola poskytla (1x/týden).

 

Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 30. 4. 2021

 

 

 

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

                                                                                              ředitelka školy