Vítejte u nás XI. ročník - známe vítěze

Do 11. ročníku soutěže středních škol v prezentačních dovednostech se připojilo online 13 škol z celé České republiky i Slovenska

                Soutěž „Vítejte u nás“ začala pořádat Střední škola obchodní v Českých Budějovicích v červnu 2010, od té doby se před publikem a odbornou porotou vystřídalo 478 soutěžících nejen z České republiky. Soutěž prezentací žáků středních škol v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie má na jihu Čech již vybudováno své pevné místo. Za celou dobu její existence, se jí zúčastnilo již 39 různých škol. O soutěži je slyšet nejen na českém jihu, rok od roku stoupá o soutěž zájem i mezi středními školami po celé České republice, získala si oblibu také u středních škol na Slovensku.

Svým rozměrem se řadí k největším soutěžím tohoto typu v celé České republice, v Jihočeském kraji je pak soutěží zcela unikátní. Výjimečné postavení zaujímá i při propagaci regionálního cestovního ruchu, neboť umístěním v samotné metropoli jižních Čech, Českých Budějovicích, a bohatým doprovodným programem zaměřeným na poznávání jihočeského regionu podněcuje návštěvníky z celé České republiky i Slovenska k dalšímu prozkoumávání nejjižněji položeného českého kraje.

První ročník se před deseti lety uskutečnil v prostorách Jihočeské hospodářské komory 15. června 2010, soutěžilo se pouze v jedné kategorii: „Přijeďte k nám, přijeďte za něčím zajímavým“. Úkolem soutěžních družstev bylo představit atraktivity svých regionů. V roce 2011 se soutěž stěhuje do prostor Malé scény DK Metropol, oproti prvnímu ročníku přibyla druhá soutěžní kategorie. Za deset let mohli návštěvníci zhlédnout prezentace na 19 různých témat: Soutěžící se oblékali do kostýmů rodu Rožmberků, Habsburků, ukazovali součásti husitské zbroje, vydali se po stopách Karla IV., vařilo se, vyrábělo se, sportovalo se, zpívalo se nebo se v kostýmu vodníka cestovalo z pohádky do pohádky.

Jedenáctý ročník soutěže se odehrál již tradičně s významnou podporou Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice ve dnech 16. - 17. června. Letošní ročník se uskutečnil on-line a zahájil ho náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Pavel Klíma. V pořadí 20. soutěžní kategorií se prolínalo téma vody, soutěžící připravili prezentace na téma: „Po kraji, v němž voda zanechala svoje stopy“. Žáci se snažili svými prezentacemi zaujmout nejen odbornou porotu, ale také žáky z ostatních 12 přihlášených škol. Z celkového počtu 15 soutěžních prezentací odbornou porotu nejvíce zaujal soutěžní tým ze Střední odborné školy gastronomie a cestovního ruchu z Nitry. Na druhém místě skončila škola EDUCA – SOŠ z Nového Jičína. Třetí místo si odnesla pořadatelská škola Střední škola obchodní.  

Věříme, že soutěž, která každoročně ověřuje komunikační dovednosti v českém, ale i v cizím jazyce, prakticky prověřuje schopnost prezentovat a zaujmout, což je schopnost tak potřebná pro lepší uplatnění na trhu páce, se v příštím roce opět přesune na Malou scénu DK Metropol a stane se tak znovu i místem setkávání a výměny zkušeností mezi zúčastněnými školami.

 


Dokumenty

Fotogalerie