TERMÍNY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK - PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2021

 

 

TERMÍNY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK  

PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2021

 
 

V souladu s § 2 odst. 7 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění a v souladu s Opatřením obecné povahy ze dne 15. března 2021 čj. MSMT-3267/2021-3, stanovuje ředitelka školy tyto termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části.  

 

Třída

Obor vzdělání

Praktická zkouška

Obhajoba maturitní práce

Ústní zkoušky

 

 

4FT

28-44-M/01

Aplikovaná chemie

 

 

8. 9. 2021

 

 

4OPČ

63-41-M/01

Ekonomika      a podnikání

6. 9. 2021

 

8. 9. 2021

 

 

KOS4

69-41-L/01

Kosmetické služby

 

 

8. 9. 2021

 

 

2NP

64-41-L/51

Podnikání

6. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 25. 6. 2021

   

Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

 

 
         

          ředitelka školy