Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám ve školním roce 2021/2022

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám ve školním roce 2021/2022

 

Kurz z českého jazyka

Rozsah výuky:

10 vyučovacích hodin ve 2hodinovém bloku 1x za 14 dní ve středu od 14:30 – 16:00 hod.

 

Termíny:          2. 2.   Práce s informacemi (porozumění textu)

 16. 2. Komunikace a sloh I (slohové útvary a postupy)                

 9. 3. Komunikace a sloh II (zásady spisovného vyjadřování)

  23. 3.  Jazykové dovednosti I (pravopis, interpunkce)

 6. 4.  Jazykové dovednosti II (slovotvorba, skladba)

           

Cena kurzu: 600,- Kč

Úhrada kurzovného při zahajovací hodině.

 

 

Kurz z matematiky

Rozsah výuky:

10 vyučovacích hodin ve 2hodinovém bloku 1x za 14 dní ve středu od 14:30 – 16:00 hod.

 

Termíny:        26. 1.   Číselné množiny, procenta

9. 2.   Výrazy, rovnice

  23. 2.   Slovní úlohy

16. 3.   Rovinné obrazce

30. 3.   Tělesa

                       

Cena kurzu: 600,- Kč

Úhrada kurzovného při zahajovací hodině.

 

Přípravné kurzy budou probíhat na budově Husova 9.

 

Informace Vám rádi podáme na telefonním čísle 387 023 711

nebo na e-mailové adrese benyskova@sso.cz

                                         sekretariat@sso.cz


Dokumenty