TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK  2021/2022 - Opravné zkoušky a náhradní zkoušky

 

 

Závěrečné zkoušky

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky

 

V souladu s § 75 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, podle § 5 odst. 1 – 3 vyhlášky č. 47/2005Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatořích absolutoriem, v platném znění, zveřejňuje ředitelka školy tyto termíny pro opravné zkoušky (stanovené ředitelkou školy) a náhradní zkoušky (stanovené zkušební komisí):

 

 

 

Září 2022

Pro třídu

Obor-kód

Obor - název

Forma vzdělávání

Písemná zkouška

Praktická zkouška

Ústní                      zkouška

3KA, 3KB

69-51-H/01

Kadeřník

denní

5. 9. 2022

6. 9. 2022

19. 9. 2022

3PS

29-51-H/01

Výrobce potravin – ŠVP Sladovník- pivovarník

denní

5. 9. 2022

6. 9. 2022

19. 9. 2022

3PS

29-58-H/01

Pekař

denní

5. 9. 2022

6., 7. 9. 2022

19. 9. 2022

3AR

66-52-H/01

Aranžér

denní

5. 9. 2022

6., 7., 8. 9. 2022

19. 9. 2022

3C

29-54-H/01

Cukrář

denní

5. 9. 2022

6., 7. 9. 2022

19. 9. 2022

3A

66-51-H/01

Prodavač

denní

5. 9. 2022

6., 7. 9. 2022

19. 9. 2022

3PD

66-51-H/01

Prodavač

dálková

5. 9. 2022

6., 7. 9. 2022

19. 9. 2022

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Jarmila Benýšková

                                                                                                          ředitelka školy