Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 (přijímací zkoušky se nekonají)

termíny odevzdání přihlášky:           do 14. 6. 2021                

termín zveřejnění výsledků:             16. 6. 2021


» Zobrazit celý článek »


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - bez přijímacích zkoušek - aktualizováno

termíny odevzdání přihlášky:           do 4. 6. 2021                  

termín zveřejnění výsledků:             9. 6. 2021


» Zobrazit celý článek »


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - bez přijímacích zkoušek

termíny odevzdání přihlášky:           do 4. 6. 2021                  

termín zveřejnění výsledků:             9. 6. 2021


» Zobrazit celý článek »
Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022

Náhradní termín školní přijímací zkoušky, Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení ve všech oborech středního vzdělání, Lhůta pro odevzdání zápisového lístku, Zpětvzetí zápisového lístku


» Zobrazit celý článek »


Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnu ode dne oznámení rozhodnutí – ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.


» Zobrazit celý článek »Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022, předpokládaný počet přijímaných uchazečů

školaV tomto dokumentu se dozvíte všechny podstatné informace o přijímacím řízení: podmínky přijetí pro všechny obory denního i dálkového studia, počty přijímaných uchazečů, termíny odevzdávání přihlášek, termíny konání přijímací zkoušky


» Zobrazit celý článek »