Zapojení školy do projektu: „Cesta k práci“

cesta k práci

Od února 2017 se naše škola zapojila do projektu „Cesta k práci“. Projekt bude realizován po dobu dvou let,  zaměřuje se na mladé do 25 let, kteří jsou v posledním ročníku vzdělávání.

Projektových aktivit se v letošním roce účastní žáci čtvrtých ročníků oborů Obchodník a Ekonomika podnikání. Žáci získají teoretické i praktické dovednosti a kompetence, které jim pomohou najít uplatnění na trhu práce. Lektory jednotlivých přednášek, besed a workshopů jsou významné osobnosti, podnikatelé, manažeři i zaměstnanci, s bohatými pracovními i osobními zkušenostmi.

Pro více informací pokračujte na článek


» Zobrazit celý článek »


ICT ve výuce cizích jazyků

OPVK

Klíčová aktivita číslo:      3

Název klíčové aktivity:  Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém a německém jazyce s využitím ICT formou blended-learningu.

Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů v oblasti anglického/německého jazyka na střední škole formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech-mluvení-čtení-psaní.

Klíčová aktivita číslo:      4

Název klíčové aktivity:  Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém a německém jazyce s využitím ICT formou blended-learningu.

Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického/německého jazyka na střední škole formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech-mluvení-čtení-psaní.

 


» Zobrazit celý článek »


Cestujeme za poznáním

OPVKKlíčová aktivita číslo: 1       

Název klíčové aktivity: Čtenářské aktivity jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Cílem této aktivity je zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího předmětu Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti a zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

Klíčová aktivita číslo: 4   

Název klíčové aktivity: Zahraniční jazykově-poznávací pobyt pro žáky.

Cílem realizace této klíčové aktivity je zlepšení jazykových kompetencí 40 žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVP na krátkodobě jazykově-vzdělávacím pobytu v Anglii. Žáci absolvují ve dnech 30. 11. až 6. 12. 2015 jazykovou výuku v rozsahu 10 vyučovacích hodin a seznámí se s významnými reáliemi Londýna.

 


» Zobrazit celý článek »


Erasmus+

Klíčová aktivita číslo:                               1Erasmus+

Název klíčové aktivity:                            Vzdělávací mobilita jednotlivců – odborné vzdělávání

Název podporované aktivity:                 Odborná stáž v obchodě Carrefour

Cílem projektu je prohloubení znalostí a dovedností žáků oborů obchodník a prodavač v oblasti odběru a přejímky zboží, v přípravě zboží k prodeji  - aranžování a vystavování zboží s ohledem na jiné nákupní zvyklosti spotřebitelů hostitelské země, oceňování zboží v cizí měně, balení zboží apod.

V rámci programu Erasmus+ se ve školních letech 2014/2015 a 2015/2016 zúčastnilo 20 žáků školy odborné stáže v zahraničí. Projekt byl realizován ve 2 bězích po 10 žácích. První běh byl realizován  v období od 2.3.2015 do 27.3.2015 a účastníci stáže absolvovali odbornou stáž v obchodním řetězci Carrefour a.s., Bratislava. Druhý běh se uskutečnil  od 2.11.2015 do 27.11.2015 v obchodním řetězci TESCO STORES SR, a.s., Bratislava.


» Zobrazit celý článek »


Projekt "Different history, similar present, common future" (eTwinning)

eTwinningProjekt Different history, similar present, common future byl úspěšně schválen a v září 2015 začali žáci třídy 2OPČ spolupráci s partnerskou školou v Itálii.eTwinning je aktivita Evropské komise zaměřená na online spolupráci mezi školami, vzdělávání a vzájemnou komunikaci evropských učitelů realizovanou na portálu www.etwinning.net.


» Zobrazit celý článek »


Moderní učitel

OPVK

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


» Zobrazit celý článek »


Projekt POSPOLU - Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

pospoluProjekt Pospolu je financován z prostředků Evropského sociálního fondu. Projekt připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy. Realizátorem projektu je MŠMT, partnerem projektu je Národní ústav pro vzdělávání.


» Zobrazit celý článek »


Kantor ideál

OPVK

- Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky


» Zobrazit celý článek »

Mobility 2011

     naep       leonardo    


» Zobrazit celý článek »