Školská rada

Školská rada

 

Rada Jihočeského kraje dne 15. 10. 2020 usnesením č. 1045/2020/RK-109 vzala na vědomí výsledky voleb do dvou třetin školské rady Střední školy obchodní, České Budějovice, 

Husova 9 a v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jmenovala zbývající třetinu školské rady za zřizovatele ke dni 15. 10. 2020.

 

Stanovený počet členů školské rady: 6

 

Složení školské rady ke dni 15. 10. 2020:

 

  • za pedagogické pracovníky školy                

Ing. Petr Mareš

Mgr. Gabriela Kovaříková

 

  • za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty

 

Marcela Zimmelová

Jitka Loskotová

 

  • za zřizovatele školy je výše uvedeným usnesením Rady Jihočeského kraje jmenován

 

RNDr. Vladimír Brablec

Mgr. Rudolf Vodička