Zkoušky a předměty

Maturitní zkoušky

Aktuální informace pro školní rok 2021/2022

 

Rozhodnutí ředitelky školy č. 3/2021-2022 ze dne 24. 9. 2021
V souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, určila ředitelka školy tuto nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 a v letech následujících:

 

Obor vzdělání:                        63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Obchodně podnikatelská činnost) 

Povinné zkoušky:                     

 1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška (Školní seznam literárních děl)
 2. Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška ANJ/NEJ/RUJ(v případě, že ve společné části maturitní zkoušky žák nezvolil matematiku)
 3. Ekonomika  - ústní zkouška
 4. Účetnictví – ústní zkouška
 5. Praktická zkouška z odborných předmětů (ekonomika, účetnictví, obchodní provoz, písemná komunikace, fiktivní firma, informační a komunikační technologie) – písemná zkouška

 

Nepovinné ústní zkoušky:

 1. Obchodní provoz       
 2. Zbožíznalství

 

Obor vzdělání:                         65-42-M/02 Cestovní ruch

 

Povinné zkoušky:

 1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška (Školní seznam literárních děl)
 2. Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška ANJ/NEJ/RUJ (v případě, že ve společné části maturitní zkoušky žák nezvolil matematiku)
 3. Dějiny kultury – ústní zkouška
 4. Služby cestovního ruchu – ústní zkouška
 5. Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí (Témata, Norma pro zpracování)

 

Nepovinné ústní zkoušky:

 1. Zeměpis cestovního ruchu (zahrnuje předměty zeměpis cestovního ruchu a seminář k zeměpisu cestovního ruchu)
 2. Ekonomika
 3. Účetnictví

 

Obor vzdělání:                          28-44-M/01 Aplikovaná chemie (ŠVP Farmaceutická technologie)

 

Povinné zkoušky:                           

 1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška (Školní seznam literárních děl)
 2. Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška ANJ/NEJ/RUJ (v případě, že ve společné části maturitní zkoušky žák nezvolil matematiku)
 3. Chemie – ústní zkouška
 4. Farmaceutická a chemická technologie – ústní zkouška
 5. Analýza léčiv – praktická zkouška

Nepovinné ústní zkoušky:

 1. Biologie
 2. Matematika

 

 

Obor vzdělání:                         66-41-L/01 Obchodník

 

Povinné zkoušky:

 1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška (Školní seznam literárních děl)
 2. Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška ANJ/NEJ/RUJ (v případě, že ve společné části maturitní zkoušky žák nezvolil matematiku)
 3. Ekonomika – ústní zkouška
 4. Účetnictví – ústní zkouška
 5. Praktická zkouška z odborných předmětů (ekonomika, účetnictví, obchodní provoz, zbožíznalství, písemná komunikace, fiktivní firma, informační a komunikační technologie a odborný výcvik)

 

Nepovinné ústní zkoušky:

 1.  Obchodní provoz
 2.  Zbožíznalství
 3.  Management a marketing
  nebo
  Management a cestovní ruch
  nebo
  Management a logistika   

             

 

Obor vzdělání:                          69-41-L/01 Kosmetické služby (ŠVP Kosmetička)

 

Povinné zkoušky:

 1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška (Školní seznam literárních děl)
 2. Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška ANJ/NEJ/RUJ (v případě, že ve společné části maturitní zkoušky žák nezvolil matematiku)
 3. Kosmetika – ústní zkouška
 4. Zdravověda – ústní zkouška
 5. Odborný výcvik – praktická zkouška

 

Nepovinné ústní zkoušky:

 1. Chemie
 2. Druhý cizí jazyk - ANJ/NEJ

 

Obor vzdělání:                          35-56-L/01 Fotograf

 

Povinné zkoušky:

 

 1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška (Školní seznam literárních děl)
 2. Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška ANJ/NEJ/RUJ (v případě, že ve společné části maturitní zkoušky žák nezvolil matematiku)
 3. Fotografie – ústní zkouška
 4. Optika a přístroje – ústní zkouška
 5. Odborný výcvik – praktická zkouška 

 

Nepovinné ústní zkoušky:              

 1. Ekonomika
 2. Informační a komunikační technologie

 

Obor vzdělání:                          64-41-L/51 Podnikání 

 

Povinné zkoušky:

 1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška (Školní seznam literárních děl)
 2. Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška ANJ/NEJ/RUJ (v případě, že ve společné části maturitní zkoušky žák nezvolil matematiku)
 3. Ekonomika podniku – ústní zkouška
 4. Právo – ústní zkouška
 5. Písemná práce z účetnictví – praktická zkouška 

 

Nepovinné ústní zkoušky:

 1. Informační a komunikační technologie
 2. Marketing a management

 

                                                          

V Českých Budějovicích dne 24. 9. 2021

 

 

 

Mgr. Jarmila Benýšková v.r.

    ředitelka školy