Autorizovaná osoba

Autorizovaná osoba

Chcete zlepšit své pracovní postavení? Chcete dělat něco jiného?


Získejte osvědčení o tom, co opravdu umíte, prostřednictvím národní soustavy kvalifikací. Nemusíte chodit do školy, abyste toho dosáhli. Informujte se, jaké znalosti / dovednosti musíte pro danou kvalifikaci prokázat.

Střední škola obchodní je autorizovanou osobou pro tyto kvalifikace:

  • 66-003-H Prodavač, 66-004-H Manažer prodeje, 66-001-H Pokladní, 66-002-H Skladník – autorizaci udělilo v listopadu 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu, svým rozhodnutím ze dne 5. 5. 2016, platnost prodloužena do roku 2026.

 

Úplnou profesní kvalifikaci Specialista maloobchodu 66-51-H/01 lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací.

 

  • 65-021-N Průvodce cestovního ruchu – autorizace udělená Ministerstvem pro místní rozvoj v dubnu 2010; platnost prodloužena do roku 2026.
  • 66-041-H Drogista – autorizace nově získána v roce 2016; autorizující orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu, platnost prodloužena do roku 2026.
  • 75-016-N Instruktor u poskytovatele praktického vyučování – autorizace nově získána v roce 2017; autorizující orgán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  (na dobu 5 let ode dne právní moci tohoto rozhodnutí 22. 11. 2017)
  • 69-071-H Kadeřník, autorizaci udělilo Ministerstvo pro místní rozvoj dne 19.5.2021, platnost do roku 2026.
  • 34-038-M Portrétní fotograf, 34-037-H Fotograf, základy fotografování, autorizaci udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, dne 13.5.2021, platnost do roku 2026.
  • 29-100-H Pracovník spilky a pivovarského sklepa, 29-099-H Pracovník stáčírny piva,
    29-059-H Pracovník pivovaru, autorizaci udělilo Ministerstvo zemědělství dne 22.6.2021, platnost do roku 2026.


 

Doklad (certifikát) o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace (dle Zákona č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) evidované v Národní soustavě kvalifikací má stejně jako výuční list statut veřejné listiny – prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace, a jako takový je zaměstnavateli uznáván.
Je-li pro výkon nějakého povolání kvalifikačním předpokladem výuční list v daném oboru, nelze ho tímto dokladem nahradit. Ale někdy lze vhodně složenými zkouškami z profesních kvalifikací získat možnost vykonat závěrečnou zkoušku v daném oboru a získat výuční list (tudíž i příslušný stupeň vzdělání), aniž by předtím bylo nutné absolvovat obvyklou školní docházku.

Další informace na http://narodnikvalifikace.cz/