Harmonogram závěrečných zkoušek


Termíny závěrečných zkoušek  2020/2021

 

Termíny konání závěrečných zkoušek 2020/2021 stanové ředitelkou školy v souladu s § 74 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, dle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou, a o ukončování vzdělávání v konzervatořích absolutoriem, v platném znění, v souladu s Opatřením obecné povahy ze dne 29. ledna 2021 čj. MSMT-3258/2021-1 a dodatku čj. MSMT-3258/2021-2 ze dne 15. února 2021.

 

Červen 2021

Třída

 

Obor vzdělání

Forma vzdělávání

Písemná zkouška

Praktická

zkouška

Místo
konání

K3A

69-51-H/01

Kadeřník

denní

1. 6. 2021

1. 7. - 2. 7. 2021

Školní pracoviště

K3B

69-51-H/01

Kadeřník

denní

1. 6. 2021

7. 7. - 8. 7. 2021

Školní pracoviště

PS3

29-51-H/01

Výrobce potravin

denní

1. 6. 2021

28. 6. - 29. 6. 2021

Smluvní pracoviště

PS3

29-53-H/01

Pekař

denní

1. 6. 2021

28. 6. - 29. 6. 2021

30. 6. -   1. 7. 2021

Smluvní pracoviště

A3

66-52-H/01

Aranžér

denní

1. 6. 2021

23. 6. – 25. 6. 2021

28. 6. - 30. 6. 2021

Školní pracoviště

C3

29-54-H/01

Cukrář

denní

1. 6. 2021

24. 6. - 25. 6. 2021

28. 6. - 29. 6. 2021

30. 6. -   1. 7. 2021

Školní pracoviště

3A

66-51-H/01

Prodavač

denní

1. 6. 2021

28. 6. -   1. 7. 2021

Smluvní pracoviště

3PD

66-51-H/01

Prodavač

dálková

1. 6. 2021

28. 6. -   1. 7. 2021

Smluvní pracoviště

 

V Českých Budějovicích dne 12. 3. 2021

 

 

                                                                                               Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

                                                                                                          ředitelka školy