AR junior

soutěž

 

 

AR JUNIOR

 

Aranžérská soutěž s názvem AR JUNIOR je celostátní soutěží, které se účastní žáci středních škol oboru aranžér. Kategoriie „počítačová grafika“ se mohou účastnit i žáci nástavbového studia.                                  

Soutěž AR JUNIOR se koná 1x za školní rok a probíhá dva dny a to v několika kategoriích. Znění, či zadání jednotlivých kategorií stanoví rada sdružení AR ČR a pořádající škola s patřičným předstihem zašle propozice všem školám vyučujícím obor Aranžér.

Webové stránky sdružení aranžérů ČRNěkteré kategorie soutěže žáci realizují přímo na místě konání, jiné práce žáků jsou již přivezeny hotové. Hodnocení soutěže probíhá tzv. hodnotící komisí, kdy každá zúčastněná škola jmenuje jednoho zástupce – hodnotitele.

 

 

Webové stránky sdružení aranžérů ČR

 

Historie soutěží

soutěžRočník soutěže AR junior v roce 2009 byl již jubilejním, a to 10 v pořadí. První ročník soutěže se konal na půdě SOU Frýdek-Místek, a to v roce 2000. První podnět pro vznik soutěže dala paní Mgr. Ludmila Nerudová, tehdejší zástupce ředitele pro OV spolu s dašlími učiteli odborných předmětů jiných škol. Je nutné zmínit, že do té doby neexistovala žádná obdobná soutěž určená žákům tohoto učebního oboru. Od roku 2000 se žáci, učitelé, ředitelé a další pedagogičtí pracovníci každoročně scházejí u příležitosti tzv. „putovní soutěže“ a to zejména z důvodů navázání užší spolupráce při řešení širokého okruhu otázek a problémů souvisejících s výukou oboru ARANŽÉR.

Každé konání soutěže slouží k navázání užší a lepší spolupráce jednotlivých škol v ČR. Již od 1. ročníků soutěže probíhá schůzka, neboli seminář učitelů i jiných pedagogických pracovníků oboru Aranžér. Dochází zde k vyměňování zkušeností, postojů a názorů na různé aktuální problémy tohoto oboru. Již při konání prvního ročníku soutěže začala vznikat potřeba zrodu společenstva, asociace či sdružení Aranžérů. To vzniklo v roce 2004 a převzalo záštitu nad konáním těchto soutěží. V současné době má 23 členů.

 

Z Mistrovství republiky AR Junior 2017 máme zlato, dvě stříbra a bronz

 

soutěžJedno první, dvě druhá a jedno třetí místo získali žáci Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9 na letošním 18. ročníku Mistrovství republiky mladých aranžérů AR Junior. To se konalo 23. – 24. listopadu v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém výstavišti a zúčastnilo se ho 16 středních škol a učilišť z celé České republiky, jejichž 132 zástupců změřilo své dovednosti ve 12 disciplínách.

V disciplíně Špendlení na živý model na téma “Éra Hippie” zvítězila Aneta Řehořová (třída AP2), v Úpravě stolu pro dvě osoby na téma “Pohádková hostina” dosáhla na druhou příčku s “Ledovou královnou” Hana Panniová (AP2), rovněž stříbrná byla v Dárkovém balení na téma “Balení knihy” Jana Hrubešová (AS1) a bronz získala v disciplíně Výkladní skříň na téma “Různé podoby lásky” v hodnocení žáků Michaela Jelínková (AP2).

 

Kompletní výsledkové listiny

Maketa VS

Plakát

Počítačová grafika

Volná disciplína

Úprava stolu

Špendelní na figurínu

Písmo

Dárkové balení

Drátěný program

Kresba zátiší

Výkladní skřín dětská

Výkladní skříň dospělí

Špendlení na živý model

 

 

soutěž

 

23. 11. - 24. 11. 2017

Výstaviště České Budějovice, a.s. - pavilon "Z"

 

Ředitel soutěže:                Miloslava Vladyková

Hlavní partner soutěží:   Výstaviště České Budějovice, a.s.

Pořadatel:                        Sdružení aranžérů ČR

Organizátor:                    Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola,  

                                           České Budějovice, Husova 9

                                           370 01 České Budějovice

 

Termín podání a uzavření přihlášek do 15. 9. 2017.

Harmonogram programu soutěží a doprovodný program, plán cest k místu soutěží a další informace budou zaslány na e-mail kontaktní osoby, která je uvedena v závazné přihlášce do 29. 9. 2017.

Kompletní informace k soutěži AR JUNIOR 2O17 ke stažení 

 

Přihláška

 

Prezenční list (vyplňte těsně před odjezdem na soutěž)

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

VS

Výkladní skříň

23. 11. 2017

příprava

11:00 – 13:00 h

 

 

 

vlastní realizace

15:00 – 17:00 h

 

 

24. 11. 2017

dokončení práce

9:00 – 11:00 h

Ú

Úprava stolu

23. 11. 2017

vlastní soutěž

11:00 – 14:00 h

M

Maketa VS

23. 11. 2017

předání a umístění prací

do 13:00 h

P

Plakát

23. 11. 2017

předání a umístění prací

do 13:00 h

PG

Počítačová grafika

23. 11. 2017

předání a umístění prací

do 13:00 h

VT

Volné téma

23. 11. 2017

předání a umístění prací

do 13:00 h

PP

Písmo ručně psané

23. 11. 2017

vlastní soutěž

11:00 – 15:00 h

ŠF

Špendlení na figurínu

23. 11. 2017

vlastní soutěž

11:00 – 14:00 h

DB

Dárkové balení

23. 11. 2017

vlastní soutěž

14:00 – 17:00 h

KZ

Kresba zátiší

23. 11. 2017

vlastní soutěž

14:00 – 17:00 h

DP

Drátěný program

23. 11. 2017

vlastní soutěž

11:00 – 13:00 h

 

 

 

 

15:00 – 17:00 h

Š

Špendlení na živý model

24. 11. 2016

vlastní soutěž

9:00 – 12:00 h