Výsledky VŘ pro roky 2012 - 2016

Výsledky VŘ pro roky 2012 - 2016

 

3. 5. 2016 – Výzva k podání nabídek - Pořízení licencí a souvisejících služeb pro užití souboru software

Výzva k podání nabídek na zakázku: Pořízení licencí a souvisejících služeb pro užití souboru software - SŠO České Budějovice
Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Název zakázky: Pořízení licencí a souvisejících služeb pro užití souboru softwae - SŠO České Budějovice

Dokumentace:
Výzva k podání nabídek
Protokol o výběru nejvhodnější nabídky
 

 

17. 12. 2015 – Poptávka Nákup PC a dataprojektorů

Výzva k podání nabídek na zakázku: Nákup PC a dataprojektorů
Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Název zakázky: Nákup PC a dataprojektorů

Dokumentace:
Poptávka
Protokol o výběru nejvhodnější nabídky
 

 

23. 7. 2015 – Cestujeme za poznáním

Výzva k podání nabídek na zakázku: Cestujeme za poznáním
Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0893
Název programu: OP VK výzva č.56
Název projektu: Cestujeme za poznáním
Název zakázky: Cestujeme za poznáním

Dokumentace:
Výzva a zadávací dokumentace k projektu
Výsledek výběrového řízení
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek
Kupní smlouva
 

 

7. 5. 2015 – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt žáků - SŠO České Budějovice

Výzva k podání nabídek na zakázku: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt žáků - SŠO České Budějovice
Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Registrační číslo projektu: CZ.1.07
Název programu: OP VK výzva č.56
Název projektu: Cestujeme za poznáním
Název zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt žáků - SŠO České Budějovice

Dokumentace:
Výzva a zadávací dokumentace k projektu
Oznámení o zrušení výběrového řízení
 

 

22. 1. 2015 – Kantor Ideál - SŠO České Budějovice

Výzva k podání nabídek na zakázku: Kantor Ideál - SŠO České Budějovice
Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0023
Název programu: OP VK
Název projektu: Kantor Ideál - vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky
Název zakázky: Kantor Ideál - SŠO České Budějovice

Dokumentace:
Výzva a zadávací dokumentace k projektu
Výsledek výběrového řízení
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek
Kupní smlouva
 

 

13. 3. 2014 – Dodávka vybavení jazykové učebny

Výzva k podání nabídek na zakázku: Dodávka vybavení jazykové učebny
Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536
Název programu: OP VK
Název projektu: Peníze EU školám - Výuka s ICT na SŠO České Budějovice
Název zakázky: Dodávka vybavení jazykové učebny

Dokumentace:
Poptávka
Protokol o výběru nejvhodnější nabídky
Objednávka

 

12. 3. 2014 - Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek na zakázku: Dodávka výpočetní techniky
Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/02.0041
Název programu: OP VK
Název projektu: Moderní učitel
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.15/01.0017
Název programu: OP VK
Název projektu: Vytvoření záchytné sítě na SŠ obchodní, České Budějovice
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536
Název programu: OP VK
Název projektu: Peníze EU školám - Výuka s ICT na SŠO České Budějovice
Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky

Dokumentace:
Výzva a zadávací dokumentace k projektu
Výsledek výběrového řízení
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek
Kupní smlouva

 

3. 1. 2014 – Poptávka po kamerovém systému

Výzva k podání nabídek na zakázku: Dodávka a Instalace kamerového systému
Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Název zakázky: Dodávka a Instalace kamerového systému

Dokumentace:
Poptávka
Protokol o výběru nejvhodnější nabídky
Objednávka

 

17. 12. 2013 – Poptávka po ubytovacích a stravovacích službách

Výzva k podání nabídek na zakázku: Nabídka ubytovacích a stravovacích služeb
Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/02.0041
Název programu: OP VK
Název projektu: Moderní učitel
Název zakázky: Nabídka ubytovacích a stravovacích služeb

Dokumentace:
Poptávka
Protokol o výběru nejvhodnější nabídky
Smlouva o poskytování služeb

 

16. 5. 2013 - Výzva k podání nabídek č. ZMR 1/2013-2. kat.

Výzva k podání nabídek na zakázku: Interaktivní tabule
Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/19.02564
Název programu: ROP NUTS II Jihozápad
Název projektu: Učíme se podnikat
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.15/01.0017
Název programu: OP VK
Název projektu: Vytvoření záchytné sítě na SŠ obchodní, České Budějovice
Název zakázky:  Interaktivní tabule

Dokumentace:
Výzva a zadávací dokumentace k projektu
Výsledek výběrového řízení
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek
Kupní smlouva
Dodatek ke kupní smlouvě

 

16. 5. 2013 - Výzva k podání nabídek č. ZMR 2/2013-2. kat.

Výzva k podání nabídek na zakázku: Stavební úpravy odborných učeben
Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/19.02564
Název programu: ROP NUTS II Jihozápad
Název projektu: Učíme se podnikat
Název zakázky: Stavební úpravy odborných učeben na fiktivní firmy

Dokumentace:
Výzva a zadávací dokumentace k projektu
Výsledek výběrového řízení
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek
Kupní smlouva


 

 

9. 5. 2013 - Výzva k podání nabídek č. ZMR 3/2013-2.kat.

Výzva k podání nabídek na zakázku: Dodávka nábytku
Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/19.02 564
Název programu: ROP NUTS II Jihozápad
Název projektu: Učíme se podnikat
Název zakázky: Nábytek

Dokumentace:
Výzva a zadávací dokumentace k projektu
Výsledek výběrového řízení
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek
Kupní smlouva

 

30. 4. 2013 - Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek na zakázku: Vytvoření a vybavení učeben fiktivních firem
Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/19.02564
Název programu: ROP NUTS II Jihozápad
Název projektu: Učíme se podnikat
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.15/01.0017
Název programu: OP VK
Název projektu: Vytvoření záchytné sítě na SŠ obchodní, České Budějovice
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536
Název programu: OP VK
Název projektu: Peníze EU školám - Výuka s ICT na SŠO České Budějovice
Název zakázky: Vytvoření a vybavení učeben fiktivních firem

Dokumentace:
Výzva a zadávací dokumentace k projektu
Kompletní dokumentace

 

9. 5. 2012 - Výzva k podání nabídek č. 23/2012/3.2

Výzva k podání nabídek na zakázku: Dodávka techniky a software
Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08 /02.0045
Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/3.2.08 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihočeském kraji"“
Název zakázky: Dodávka techniky a software – SŠO České Budějovice

Dokumentace:
Zadávací dokumentace k projektu
Výzva k podání nabídek

 

30. 4. 2012 - Výzva k podání nabídek č. 20/2012/1.3

Výzva k podání nabídek na zakázku: Nákup technického vybavení
Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/04.0038
Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.3.06 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihočeském kraji“
Název zakázky: Dodávka techniky – SŠO České Budějovice

Dokumentace:
Zadávací dokumentace k projektu
Výzva k podání nabídek